Undang Undang

Opini

RUU PKS di Bumi Mayoritas Muslim

Oleh: Nurniah*“Apabila perbuatan zina dan riba sudah terang-terangan di suatu negeri, maka penduduk negeri itu telah rela terhadap datangnya adzab Allah untuk diri mereka...”