zakat

Opini

Zakat dan Mall

IBADAH zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan di bulan Ramadan. Zakat yang menjadi kewajiban berupa zakat fitrah. Selain zakat fitrah, juga